Szukaj
Dzisiaj:
sobota 20 lipca,
Andrzej, Wiktor, Daniel
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: sobota 20 lipca, Andrzej, Wiktor, Daniel
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-10-14
Krzywiń: Biblioteka ośrodkiem kultury
obrazek

Brak Domu Kultury w gminie Krzywiń zastąpiła działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń. Aktywni mieszkańcy stowarzyszają się też po to, by krzewić kulturę.


W bibliotece odbywają się tutaj liczne wystawy, spotkania autorskie, wyjazdy do teatru, wycieczki, zabawy, zajęcia dla dzieci w różnych grupach wiekowych o ciekawej tematyce, oraz 7 dużych corocznych, cyklicznych imprez dla lokalnego środowiska, min. przeglądy twórców lokalnych, imprezy patriotyczne, przeglądy zespołów i formacji tanecznych z terenu gminy, bale karnawałowe dla dzieci i rodziców, jasełka.
Zdaniem Bogumiły Bąkowskiej- dyrektora Biblioteki Publicznej  o skali działalności świadczy ilość uczestników imprez- w 2012 r. skorzystało z oferty  biblioteki aż 24 tys. osób.
W 2006 r. przy bibliotece powstał zespół taneczny „Alemana” liczący 83 dzieci i młodzieży. Zespół tańczy w 4 grupach wiekowych pod okiem Aleksandry Henicz i  Ewy Łabińskiej. W repertuarze są tańce narodowe, oraz towarzyskie. Zespół cieszy się dużym zainteresowaniem nawet wśród przedszkolaków. „Alemana” uświetnia wszystkie gminne imprezy, przeglądy i występy okolicznościowe.
 
O tradycji „Lubiniacy” 
 
Zespół Tańca Ludowego „Lubiniacy” jest jedynym tego rodzaju w gminie Krzywiń zespołem tanecznym. Działa od 1997 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu. Członkami są uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Obecnie „Lubiniacy” liczą 24 tancerzy. Założycielem i choreografem układów tanecznych jest polonistka lubińskiej szkoły- Marta Bzymek.       W swoim repertuarze zespół posiada: poloneza i krakowiaka, oberka, wiązankę tańców wielkopolskich, wiązankę tańców śląskich oraz polkę.
  „Lubiniacy” nie tylko uświetniają swym tańcem akademie szkolne, ale i większość imprez środowiskowych w gminie Krzywiń oraz poza nią, np. dożynki, jubileusze, festyny.
   W 2004 r. zespół reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech, a w 2008 oraz 2011 r. tancerze zwiedzili Budapeszt w ramach wymiany międzyszkolnej.
Zdaniem Marty Bzymek- sporym wyróżnieniem dla 3 członków zespołu było reprezentowanie Polski na festiwalu w Chinach (2004r.)
   ZTL „Lubiniacy” występuje oryginalnych strojach, które otrzymał „w spadku” po byłym Domu Kultury w Krzywiniu.


Śpiewne „Semplicze”
 Równolegle z „Lubiniakami”  w Zespole Szkół w Lubiniu działa zespół wokalny „Semplicze”  Obecnie liczy on 24 uczniów w wieku od 10 do 16 lat. Założycielką chóru była nauczycielka sztuki-  Magdalena Grześkowiak , która chciała rozwinąć wrażliwość muzyczną u dzieci, chęć śpiewania oraz naukę poprawnej emisji głosu. Pomysł okazał się trafiony i w niezmienionej formie z dużymi sukcesami funkcjonował do roku 2005. W tym roku pieczę nad chórem przejęła  nauczycielka  Anna Marszewska,. „Semplicze” w swym repertuarze posiadają utwory ludowe, religijne, patriotyczne, współczesne. Biorą udział w najróżniejszych konkursach, osiągając wiele sukcesów.
  Zespół „Semplicze” wspólnie z Zespołem Tańca Ludowego „Lubiniacy’ występuje na wielu uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Razem tworzą pewną całość: jedni się przebierają w odpowiednie do danego tańca stroje, inni śpiewają.


Stowarzyszają się dla kultury

  Na terenie gminy Krzywiń działają także  stowarzyszenia, które zajmują się propagowaniem kultury. Są to: Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, które inicjuje i popiera badania naukowe związane z Ziemią Krzywińską, upowszechnia wiedzę o regionie poprzez organizowanie prelekcji, konkursów, wydawnictw książkowych, prasowych. Zajmuje się opieką nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami Ziemi Krzywińskiej, podejmuje działania w zakresie ochrony przyrody i środowiska, inicjuje i wspiera amatorski ruch artystyczny, wspiera działalność placówek edukacyjnych z terenu miasta i gminy Krzywiń, promuje także Ziemię Krzywińską jako region turystyczny, znane są cyklicznie organizowane prze stowarzyszenie koncerty „Cztery Pory Roku”, czy Jarmark Soplicowski.
  Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko prowadzi szeroką działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjno – sportową na rzecz dzieci i młodzieży, organizuje pomoc rzeczową i materialną dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie, promocją kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej.Znane jest min. z koncertu „Gwiazdy dzieciom”.
   Towarzystwo im.Melchiora Wańkowicza zajmuje się gromadzeniem i eksponowaniem pamiątek po Melchiorze Wańkowiczu, upowszechnianiem wiedzy o Melchiorze Wańkowiczu i jego rodzinie, promowaniem wsi Jerka i jej okolic, jako jedynego miejsca w Polsce, gdzie zachował się budynek, w którym przebywał Melchior Wańkowicz i o którym pozostał ślad w jego literaturze, kultywowanie pamięci o Kresach, z których pochodziła rodzina Wańkowiczów, organizowanie konkursów w dziedzinach uprawianych przez Melchiora Wańkowicza

Opractwo Benedyktynów chlubą gminy
  W opinii Arkadiusza Kaczmarka z  Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń najcenniejszą atrakcją kulturalno – historyczno - turystyczną Gminy Krzywiń jest bezsprzecznie Opactwo Benedyktynów w Lubiniu. Zabytkowy zespół opactwa wznosi się w malowniczym, morenowym krajobrazie Wielkopolski, pośród pól, jezior i lasów na szczytach łagodnych pagórków. Widoczna z daleka strzelista wieża od wieków wskazuje drogę wędrowcom, pielgrzymom i turystom. Była to fundacja królewska  możnego rodu Awdańców. Z klasztoru według tradycji lubińskiej wywodził się nasz pierwszy kronikarz Gall Anonim. To mnich tego klasztoru o. Maciej, notariusz księcia Bolesława Pobożnego, zastosował po raz pierwszy w 1257 r. określenie naszego regionu nazwą Polonia Maior czyli Wielkopolska. Obok klasztoru zachowały się dwa kościoły: romańsko-gotycki św. Leonarda oraz barokowy Narodzenia NMP z partiami murów romańskich. W romańskiej kaplicy został pochowany książę wielkopolski Władysław Lasonogi. Przy klasztorze działa Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej oparty na starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej. Ponadto istotnymi atrakcjami ziemi krzywińskiej są odrestaurowany wiatrak Koźlak w Krzywiniu (rocznik 1698), a także Pałac i Skansen Filmowy ,,Soplicowo’’ w Cichowie. To niezwykły kompleks kulturalno-turystyczno-rozrywkowy z tradycją zakorzenioną zarówno w polskiej kinematografii, jak i literaturze.
Ponadto należy dodać, że na terenie Gminy Krzywiń odbywa się wiele cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych. Do najpopularniejszych należy zaliczyć: ,,Wianki” w Zbęchach, Przegląd Twórców ,,Krzywiniacy dla Krzywnia”, Gminne Dni Seniora i Kobiet, Dożynki Gminne oraz koncerty ,,Gwiadzy dzieciom”, ,,Wielcy nieobecni”,  ,,Spotkanie z poezją” i „Lubińskie kolędowanie z Gwiazdami”. (G.Kuźmińska)
 
Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

foto: G.Kuźmińska/ Na zdjęciu "Lubniacy"

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2013-10-28
obrazek Kobylin: Kultura „kawołami” i skeczami opowiedziana
2013-10-14
obrazek Spacer po kulturalnym Dolsku
2013-10-14
obrazek Piaski: Kultura na miarę ogólnopolską
2013-10-14
obrazek Pępowo: Imprezy, muzyka i słowo
2013-10-14
obrazek Dudziarze z Czempinia i inne atrakcje
2013-10-14
obrazek Kulturalno-historycznie w królewskim Kościanie
2013-10-14
obrazek Miejska Górka: Wokół OKSiAL
2013-10-14
obrazek Kulturalna Krobia
2013-10-14
obrazek „Obrzanie”, „Złote Kłosy” i Gospodynie, czyli kultura w Gminie Kościan
2013-10-14
obrazek Co w kulturze w Powiecie Gostyńskim piszczy?
2013-10-14
obrazek Aktywny Jutrosin
2013-10-14
obrazek Pakosław: Zalew pełen kulturalnych wrażeń
2013-09-16
obrazek Wieś kulturą stoi
2013-08-12
obrazek Wracamy do tematu: wypróbowali szlak św. Wojciecha
2013-08-05
obrazek Czy Dolsk i Gniezno połączy szlak św. Wojciecha?
2013-07-12
obrazek Centra wsi w remoncie
2013-06-20
obrazek Młodzież młodzieży
2013-06-11
obrazek Wieszczyczyn się ścigał
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >