Szukaj
Dzisiaj:
sobota 20 lipca,
Andrzej, Wiktor, Daniel
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: sobota 20 lipca, Andrzej, Wiktor, Daniel
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-09-02
Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
obrazek

Czempiń: Coraz mniej uczniów
 

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w placówkach gminnych ubyło prawie 300 uczniów.

Na terenie Gminy Czempiń funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe: w Głuchowie i Czempiniu, oraz 1 Gimnazjum w Borowie. Naukę rozpocznie 93 uczniów w Głuchowie, 515 w Czempiniu, zaś w Gimnazjum w Borowie 348. Łącznie 956 uczniów.
  W szkołach okres wakacyjny wykorzystano na drobne remonty.
  Tegoroczna oferta edukacyjna dostosowana jest do założeń programowych szkół podstawowych i gimnazjum i takie też realizuje. (R.Gorczyński)


Liczba uczniów we wszystkich gminnych szkołach na przestrzeni lat 2005 - 2013
2005/6 – 1286
2006/7 – 1221
2007/8 – 1203
2008/9 – 1134
2009/10 – 1071
2010/11 – 1065
2011/12 – 1058
2012/13 – 993

 


Miasto Kościan: LO z nowym dachem

  Modernizacja, modernizacja i jeszcze raz modernizacja. To hasło z pewnością przyświeca Miastu Kościan, które podczas wakacji dokonało szeregu inwestycji w swoich placówkach oświatowych.

Miastu Kościan podlegają cztery zespoły szkół , tyle samo przedszkoli oraz Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga. W porównaniu z minionym rokiem szkolnym liczba uczniów zmniejsza się, w zespołach szkół o ok. 42 osób, w I LO o ok. 12, w przedszkolach o ok. 15.
W okresie wakacyjnym samorząd miejski dokonuje wielu inwestycji związanych z obiektami oświatowymi.
Największą z nich jest przebudowa dachu I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, wpisanego do rejestru zabytków, której koszt to niespełna 1 100 tys. Roboty rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca, a zakończą w połowie września. Zakres zadania obejmuje m.in.: wymianę pokrycia dachowego, wymianę okien poddasza tzw. wolich oczu wraz z ich konstrukcją, wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej na nową, wymianę dachowych opierzeń blacharskich,  wymianę opierzeń gzymsów, pilastrów i tympanonu wejścia głównego do budynku, wymiana instalacji odgromowej.
W ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kościan projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Schematu 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w bieżącym roku dokonuje się:
•    Modernizacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie, polegającej na wymianie 365 grzejników. Wartość robót to ok. 190 tys. zł, termin realizacji zadania lipiec-sierpień 2013.
W tym roku zostaną także zdemontowane luksfery w klatkach schodowych i zamontowane okna PCV, zostanie rozbudowany system monitoringu, wymieniona zostanie nawierzchnia wokół części obiektu, szacunkowa wartość robót przekracza 120 tys.
•    Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kościanie, polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie grzejników, ociepleniu stropodachu oraz ścian budynku, elewacja nabierze nowych barw, wartość robót to ok. 370 tys. zł.
  Gmina Miejska Kościan od 2008 realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w roku szkolnym uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą mogli brać udział w zajęciach dodatkowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Za półmetkiem jest już drugi projekt indywidualizacji nauczania i wychowania kl. I-III kościańskich szkół podstawowych pn. „Instytut Młodego Człowieka 2”.
W bieżącym roku szkolnym 2012/13, podobnie jak w poprzednich latach, dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, uczniowie kościańskich szkół mogli bezpłatnie uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania, a także wyrównujące start uczniów z trudnościami. Przedsięwzięcie unijne o wartości blisko 335 tys. zł poza realizacją zajęć dodatkowych dla uczniów, zakłada również doposażenie w sprzęt do powielania materiałów oraz specjalistyczny do gimnastyki korekcyjnej za blisko 30 tys. zł.
W drugim Instytucie przez 1,5 roku od września 2012 do grudnia 2013 r. zaplanowanych jest 6,1 tys. godzin zajęć. Od września br. w kościańskich szkołach rozpocznie się nowy nabór na zajęcia dodatkowe indywidualizacji, które prowadzone będą do końca grudnia 2013 r. (K.Czarnecka)

Liczba uczniów w podległych szkołach:

Zespół Szkół nr 1
Oddziały przedszkolne – 84
Szkoła podstawowa – 337
Gimnazjum – 208

Zespół Szkół nr 2
Oddziały przedszkolne – 50
Szkoła podstawowa – 184
Gimnazjum – 112

Zespół Szkół nr 3
Oddziały przedszkolne – 65
Szkoła podstawowa – 469
Gimnazjum – 238

Zespół Szkół nr 4
Oddziały przedszkolne – 91
Szkoła podstawowa – 480
Gimnazjum – 227

Przedszkole Samorządowe nr 1 – 176
Przedszkole Samorządowe nr 2 – 181
Przedszkole Samorządowe nr 3 – 151
Przedszkole Samorządowe nr 4 - 153

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga – 656


 Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

 

 

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2014-02-04
obrazek Po co szkole patron?
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-09
obrazek Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
2013-09-02
obrazek Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
2013-09-02
obrazek Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
2013-09-02
obrazek Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-07-15
obrazek Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >