Szukaj
Dzisiaj:
sobota 20 lipca,
Andrzej, Wiktor, Daniel
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: sobota 20 lipca, Andrzej, Wiktor, Daniel
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-09-09
Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
obrazek

W Gminie Krzywiń znajdują się  3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja i 1 szkoła średnia. - Pomimo zauważalnego spadku ilości uczniów gmina nie zamierza likwidować żadnej z istniejących szkół- twierdzi Teresa Klupś, przewodnicząca Komisji Oświaty.


Z informacji Agnieszki Szczerbal  Inspektora Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń wynika, że  do   Szkoły Podstawowej w Bieżyniu uczęszcza  100 uczniów. W Zespole Szkół w Jerce uczy się 355 uczniów, w tym w  szkole podstawowej  222 uczniów, a w gimnazjum  – 133. Do Zespołu Szkół w Krzywiniu uczęszcza  307 uczniów, w tym w szkole podstawowej – 197, a w gimnazjum – 110. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu uczy się 183 uczniów,  w szkole podstawowej– 95 uczniów, w gimnazjum  – 88. Wreszcie w do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu uczęszczać będzie: w  liceum ogólnokształcącym 41 uczniów, w zasadniczej szkole zawodowej 92 uczniów, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 10 uczniów. W klasie I nadal trwa rekrutacja.

Tendencja spadkowa uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych występuje od lat w gminie Krzywiń i przedstawia się następująco w ostatnich pięciu latach:
2009/2010  - 1.316 uczniów
2010/2011 – 1.215 uczniów
2011/2012 – 1.192 uczniów
2012/2013 – 1.142 uczniów
2013/2014 – 1.088 uczniów (stan na 15.07.2013 r.)Okres wakacyjny przeznaczono na wykonanie w szkołach remontów, modernizacji oraz inwestycji takich, jak:
1)    budowa placu zabaw w Bieżyniu, Jerce i Lubiniu w ramach programu Radosna Szkoła,
2)    malowanie sal lekcyjnych, gabinetów i korytarzy oraz położenie nowych nawierzchni podłogowych,
3)    odświeżenie pomieszczeń sanitarnych,
4)    rekultywacja terenów zielonych i konserwacja urządzeń sportowych,
5)    czyszczenie sal sportowych,
6)    wykonanie niezbędnych napraw elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych,
7)    naprawa elewacji zewnętrznych, powierzchni dachowych, rynien i kominów.

Oferta edukacyjna przedstawia się następująco:
1)    lekcje w systemie jednozmianowym,
2)    baza dydaktyczna z dobrze wyposażonymi salami (z dostępem do internetu, rzutnikami multimedialnymi), pracownie informatyczne (laptopy, komputery MAC i PC, tablice interaktywne) wzbogacone o sprzęt informatyczny uzyskany w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”,
3)    przystosowanie szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich do szkoły poprzez stworzenie miejsc zabaw w szkole i szkolnych placów zabaw w ramach udziału wszystkich  szkół podstawowych  w programie „Radosna Szkoła”,
4)    bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych: zajęcia językowe, wokalne, taneczne, teatralne, sportowe, przedmiotowe koła zainteresowań, wolontariat, gazetki szkolne, zajęcia dodatkowe wyrównywania wiedzy,
5)    udział w cyklicznych zajęciach sportowo-turystycznych, np. w rajdach pieszych
i rowerowych, wyjazdach na basen, łyżwy, kręgle, narty,
6)    uczniowskie kluby sportowe (piłka nożna, pływanie, narciarstwo, tenis stołowy),
7)    biwaki, wycieczki przedmiotowe z zakresu historii regionu, historii sztuki, lekcje muzealne,
8)    zajęcia sportowe w salach sportowych, w siłowni oraz na boiskach sportowych i boisku „Orlik”,
9)    e-dziennik,
10)    programy realizowane w szkołach „”Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Zagrajmy o sukces”, „Radosna Szkoła”, „Cyfrowa Szkoła”, Edukacyjne laboratorium wczesnoszkolne”, „Wodny Świat – nauka pływania”,
11)    wypłata stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, nagrody rzeczowe
dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów -  wycieczki krajoznawcze, dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – tablety.

Oferta szkoły ponadgimnazjalnej:
1)    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.    Nauka trwa 3 lata.
2.    Drugi język obcy: język angielski, język niemiecki, język francuski.
3.    Wybór przedmiotów rozszerzonych w ramach treści psychologiczno-społecznych, politechnicznych, lub przyrodniczym.
2)    ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1.    Nauka trwa 3 lata, wyjazd na kurs przedmiotów zawodowych.
2.    Uczniowie we własnym zakresie starają się o miejsce praktycznej nauki zawodu i następnie przedstawiają w szkole stosowną umowę.
3)    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
1.    Nauka trwa 3 lata w systemie zaocznym
2.    Języki obce: język angielski, język niemiecki.

Tomasz Szymański –dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieżyniu uważa, że są szanse dla małych szkół dobrze zarządzanych. W Bieżyniu odszedł 1 nauczyciel na emeryturę co spowodowało znaczne oszczędności. Część środków własnych pochłonęły programy edukacyjne: „Radosna Szkoła” i „Cyfrowa Szkoła”. W szkole zadbano o nową stronę internetową, oraz wypoczynek letni dla dzieci. Wykonano remont boiska, a także odbył się festyn promujący lokalny specjał- szparagi.

Teresa Klupś- przewodnicząca Komisji Oświaty w gminie Krzywiń twierdzi, iż pomimo zauważalnego spadku ilości uczniów gmina nie zamierza likwidować żadnej z istniejących szkół.
Cała Polska zmaga się ze spadkiem ilości dzieci i trzeba reagować na bieżąco na te problemy. Likwidacja szkół to bardzo trudny temat a Komisja Oświaty nie będzie wnioskowała o likwidację którejkolwiek ze szkół.(GK)

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2014-02-04
obrazek Po co szkole patron?
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-02
obrazek Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
2013-09-02
obrazek Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
2013-09-02
obrazek Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
2013-09-02
obrazek Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-07-15
obrazek Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >